Turn2U arbejder med de forandringsprocesser og den efteruddannelse som ligger i det nødvendige skift som vores Folkeskole står midt i.

Virksomheden er en levende konsulentvirksomhed med Jeanette Clemmensen som hovedaktør. Jeanette er rådgiver, initiativtager og drivkraften bag den helhedsorienterede, passionerede og eksperimenterende metode og tilgang til undervisning.
Turn2U er opstået ud fra et behov og en efterspørgsel på de metoder Jeanette Clemmensen har arbejdet med gennem de seneste års i et samarbejde med Folkeskolen, Universitetet, UCN University College i regi af Aros Kunstmuseun Aarhus, ArtLab – Kunsten Aalborg og Aalborg Universitet.
Bag Turn2U ligger en lang årrække med praksiserfaring og referencer på hvad der virker i det efterspurgte felt og ønsket med Turn2U er at støtte og bidrage til den udvikling vores skolesystem gennemgår.

Turn2U`s efteruddannelse, kurser og workshops foregår gennem praksis, hvilket afføder en optimal forståelse og stærk forankring.
Turn2U ser på essensen og hjertet af al undervisning, det der foregår mellem underviseren og barnet i praksis.
Udvikling af undervisningen skal vokse og spirer nedefra og underviseren skal støttes i den udvikling oppefra.

Fokus er rettet mod at se på muligheder og realisere potentialer frem for at se begrænsninger. Turn2U tager ansvar for at igangsætte de menneskelige udviklingsprocesser, som der er brug for blandt undervisere og ledelse. Udviklingen sker gennem ressourceskabende og støttende processer. Det tager udgangspunkt i det unikke menneske, dets talrige muligheder, passion og kompetencer.

Her tilfører vi mennesket ny energy. Turn2U“How finding your passion changes everything” Sir Ken Robinson.