”Kend dig selv” – et gammelt antikt begreb har fået sin renæssance.

Det enkelte barn gennemgår med denne metode en dannelsesproces og udvikler sig til et menneske der:

  • Der  kender sine særlige styrker, talenter og har en positiv og konstruktiv bevidsthed, accept og evnen til gennem livet at videreudvikle sine potentialer.
  • Kender sin passion, som er det, der er den egentlige drivkraft og som skaber lyst til vedholdenhed og evnen til målretning.
  • Har tillid til sin egen dømmekraft, evner og skaberkraft. Ved at flytte lærings fokus fra underviseren til barnet, oplever dette sig selv som dets egen bedste læremester. Dette er et væsentligt omdrejningspunkt for og betingelsen for at opnå alle de værdier, der ligger i denne metode. Som en naturlig del af dette giver modellen tillige evnen til at arbejde konstruktivt, målrettet og fokuseret i et arbejdsfællesskab.
  • Har stærk tiltro til sin egen duelighed, har et grundfæstnet selvværd, stærk tro på sig selv og ved hvordan det tilegner sig ny viden og hvordan det arbejder som iværksætter og entreprenelt. Barnet kan sige “Jeg ved, hvordan jeg erhverver og tilegner mig den viden, som jeg har brug for.”
  • Er modige, glade, innovative og divergent tænkende.
  • Er i balance med sig selv og omverdenen.
  • Er I stand til at føle empati og drager naturligt omsorg for sig selv, sine medmennesker og omverdenen.
  • Udvikler  bæredygtighed ud fra sin inderste kerne, i forhold til sig selv, sine relationer og vores verden.