Turn2U tilbyder også sparring til indretning og design af Læringsrum og Labs. Rum og rammer påvirker i høj grad, hvordan vi tilgår læring, hvordan vi agerer,     reflekterer, eksperimenterer, føler, tænker, stimuleres og finder ro. Turn2U skaber Læringsrum og Labs. der stimulerer og støtter de forskellige faser og processer, der arbejdes med i undervisningen.

Der er mulighed for at arbejde med enkle mobile og fleksible løsninger ud fra de behov, der vægtes og som kan passes ind i den klassiske skole.                               Ideen er, at man som institution kan prioritere de enkelte rum ud fra individuelle ønsker og behov.

Læringsrum/ Labs:

  • Research Rum; Hvad findes af allerede kendt viden omkring emnet, et rum til fotos, input, interviews, skæve vinkler, ideer, skitser, tegninger, musikstykker, fortællinger, m.v. i forhold til det tema, der arbejdes med.
  • Fordybelses/Inkubations Rum, der stimulerer til eftertanke, refleksion og bearbejdning af den tilegnede viden.
  • Værksted/ Labs, hvor det er muligt at eksperimentere, lave modeller, skitsere, beskrive, arbejde med og omsætte sine ideer og viden til prototyper.
  • Zenrum til Mindfulness og Heartfulness, rum der stimulerer til indre og ydre balance.

Mobile Laboratorium:

  • Diverse mobile Labs til brug af forskellige læringsmetoder. Labs der stimulerer til eksperimenterende, undersøgende, innovativ, kunstbaseret og designtænkning metoder.